Till sidans huvudinnehåll

Södra skärgården


Här kan du som bor i Södra skärgården se var du kan lämna ditt avfall.

Container för grovsopor på Köpstadsö 1-5 maj

8 mars 2024

Den 1 till 5 maj kan du slänga dina grovsopor i containern vi ställt ut på Kretsloppsplatsen på Köpstadsö, Kössö Bryggväg 5.

Asbest

Mindre mängder asbest kan lämnas, väl inslaget i byggplast eller dylikt, i särskild behållare på Styrsö Skäret återvinningscentral (ÅVC).

Bygg- och rivningsmaterial

När du renoverar eller bygger om kan det bli större mängder byggavfall. Då ska du anlita valfri entreprenör för hyra av en container.

Små mängder bygg- och rivningsavfall, en enstaka garderob, några bräder eller dylikt, kan lämnas på följande platser:

Asperö I behållaren för brännbart grovavfall på Asperö kretsloppsplats.
Brännö I behållaren för brännbart grovavfall på Brännö kretsloppsplats.
Donsö I behållaren för brännbart grovavfall på kretsloppsplatsen Styrsö Skäret.
Köpstadsö I behållaren för brännbart grovavfall när den står utställd. Övrig tid på året i behållaren för brännbart grovavfall på kretsloppsplatsen Styrsö Skäret.
Styrsö I behållaren för brännbart grovavfall på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö I behållaren för brännbart grovavfall på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om bygg- och rivningsavfall.

El- och elektronikprodukter (ej kyl, frys och vitvaror, se nedan)

Asperö Lämna i miljöstationen på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämna i miljöstationen vid Långejorden.
Donsö Lämna i miljöstationen vid Donsö Hamnväg.
Köpstadsö Lämna i behållare vid trafikbryggan.
Styrsö Lämnas i särskild behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö Lämnas i miljöstationen i hamnen.

Här kan du läsa mer om el- och elektronikavfall. Tänk på att det kan finnas särskilda regler för kyl, frys och andra vitvaror. Se längre ner på denna sida.

Farligt avfall

Asperö Lämna i miljöstationen på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämna i miljöstationen vid Långejorden.
Donsö Lämna i miljöstationen vid Donsö Hamnväg.
Köpstadsö Lämna i någon av miljöstationerna på Styrsö (Styrsö Skäret eller Styrsö Hamnväg).
Styrsö Lämna i någon av miljöstationerna vid kretsloppsplatsen Styrsö Skäret eller Styrsö Hamnväg.
Vrångö Lämna i miljöstationen i hamnen.

Här kan du läsa mer om farligt avfall.

Fyllnadsmassor

Till exempeltegel, betong och grus, dock inte gips eller jord, lämnas vid anvisad plats på Styrsö Skäret.

Tegel, betong och grus är bygg-, rivnings- och anläggningsavfall. Vill du ha detta hämtat vid din fastighet ska du anlita valfri entreprenör för att hyracontainer.

Gips

Gips kan lämnas utsorterat i anvisad behållare på Styrsö Skäret ÅVC. Här kan du läsa mer om insamling av gips.

Glasförpackningar (färgade och ofärgade)

Asperö Lämna sorterade i rätt behållare på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämna sorterade i rätt behållare på Brännö kretsloppsplats.
Donsö Lämna sorterade i rätt behållare vid Rävstensvägen.
Köpstadsö Lämna sorterade i rätt behållare vid trafikbryggan.
Styrsö Lämna sorterade i rätt behållare på Styrsö Skäret ÅVC, Styrsö Bratten eller Dammkärrsvägen.
Vrångö Lämna i rätt behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan. Du kan även lämna i Vrångö hamn.

Här kan du läsa mer om insamling av glasförpackningar.

Grovavfall

Du sorterar i brännbart och obrännbart.

Asperö Lämna i rätt container på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämna i rätt container på Brännö kretsloppsplats.
Donsö Lämna i rätt container på Styrsö Skäret ÅVC.
Köpstadsö Vid tre tillfällen under året ställs behållare ut vid trafikbryggan. Vi meddelar datum på anslagstavlorna. Övriga tider kan du lämna sorterat grovavfall i behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Styrsö Lämna på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö Lämna sorterat i behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om grovavfall.

Hushållssopor och matavfall

Du får inte lägga hushållssopor och matavfall i de containrar som är avsedda för sorterat avfall. För sådant hushållsavfall ska du teckna ett eget abonnemang hos Kretslopp och vattens kundservice. Här kan du läsa mer om matavfall.

Järn och metall

Asperö Lämna i containern för obrännbart grovavfall vid Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämna i containern för obrännbart grovavfall vid Brännö kretsloppsplats.
Donsö Lämna utsorterat i särskild behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Köpstadsö Lämna i containern för obrännbart grovavfall när den står utställd. Övrig tid på året kan du lämna järn och metall utsorterat i särskild behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Styrsö Lämna utsorterat i särskild behållare på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö Lämna i containern för obrännbart grovavfall på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Kyl, frys och vitvaror

Asperö Kan ställas vid sidan av grovavfallscontainrarna på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Kan ställas vid sidan av grovavfallscontainrarna på Brännö kretsloppsplats.
Donsö Någon lämningsplats finns inte på Donsö. Du kan transportera dina maskiner och skåp till Styrsö Skäret ÅVC där en speciell lämningsplats finns, eller lämna på en återvinningscentral på fastlandet.
Köpstadsö Kan ställas vid sidan av containern för hushållssopor, vid trafikbryggan.
Styrsö Ställs på anvisad plats på Styrsö Skäret ÅVC.
Vrångö Kan ställas vid sidan av grovavfallscontainrarna på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om insamling av vitvaror.

Läkemedel och kanyler

Kasserade läkemedel och kanyler ska lämnas till apotek. Här kan du läsa mer om vad du ska göra med dina kasserade läkemedel.

Metallförpackningar

Asperö

Lämna i behållare på Asperö kretsloppsplats.

Brännö

Ta med till återvinningsstationer på fastlandet eller sortera som restavfall.

Donsö

Lämna i behållare vid Rävstensvägen.

Köpstadsö

Lämna i behållare vid trafikbryggan.

Styrsö

Lämna i behållare vid Styrsö Skäret ÅVC, Styrsö Bratten eller Dammkärrsvägen.

Vrångö

Lämna i behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om förpackningsinsamling och insamling av metallförpackningar.

Pappersförpackningar

Asperö

Lämna i behållare på Asperö kretsloppsplats.

Brännö

Ta med till återvinningsstationer på fastlandet eller sortera som restavfall. Större kartonger, wellpapp och annat skrymmande kan du lägga i behållaren för brännbart grovavfall.

Donsö

Lämna i behållare vid Rävstensvägen.

Köpstadsö

Lämna i behållare vid trafikbryggan.

Styrsö

Lämna i behållare vid Styrsö Skäret ÅVC, Styrsö Bratten eller Dammkärrsvägen.

Vrångö

Lämna i behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om förpackningsinsamling och insamling av pappersförpackningar.

Plastförpackningar

Asperö

Lämna i behållare på Asperö kretsloppsplats.

Brännö

Ta med till återvinningsstationer på fastlandet eller sorteras som restavfall. Skrymmande avfall, som frigolit och stora dunkar av plast, kan du lägga i behållaren för brännbart grovavfall.

Donsö

Lämna i behållare vid Rävstensvägen.

Köpstadsö

Ta med till återvinningsstationer på fastlandet eller sortera som restavfall.

Styrsö

Lämna i behållare vid Styrsö Skäret ÅVC, Bratten eller Dammkärrsvägen.

Vrångö

Lämna i behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Här kan du läsa mer om förpackningsinsamling och insamling av plastförpackningar.

Småbatterier

Asperö Lämnas i miljöstationen på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämnas i miljöstationen vid Långejorden.
Donsö Lämnas i miljöstationen vid Donsö Hamnväg.
Köpstadsö Lämnas i batteribox som finns vid tidningscontainern vid trafikbryggan.
Styrsö Lämnas i någon av miljöstationerna vid Styrsö Skäret eller Styrsö Hamnväg.
Vrångö Lämnas i miljöstationen i hamnen, eller i batteriholken på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Insamling av batterier

Tidningar

Asperö Lämna i behållare på Asperö kretsloppsplats.
Brännö Lämna i behållare på Brännö kretsloppsplats.
Donsö Lämna i behållare vid Rävstensvägen.
Köpstadsö Lämna i behållare vid trafikbryggan.
Styrsö Lämna i behållare vid Styrsö Skäret ÅVC, Styrsö Bratten eller Dammkärrsvägen.
Vrångö Lämnas i behållare på kretsloppsplatsen i Mittvik, nära helikopterplattan.

Tidningsinsamling

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä lämnas utsorterat i anvisad behållare på Styrsö Skäret ÅVC.

Trädgårdsris

Små mängder: Mindre mängder kan läggas i containern för brännbart grovavfall.

Större mängder: Lämnas på anvisad plats på Styrsö Skäret ÅVC.

För Vrångö: Lämna riset på anvisad plats på kretsloppsplatsen i Mittvik.

Träprodukter, trävaror

Produkter och byggmaterial av trä kan du lägga i containern för brännbart grovavfall. Du kan också lämna utsorterat trä i den särskilda behållaren på Styrsö Skäret ÅVC.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om sopsortering så kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}