Till sidans huvudinnehåll

Ny kretsloppspark i Högsbo 2027

Nu planerar vi för fullt för att bygga en ny kretsloppspark i Högsbo. Den ska bli tre gånger så stor som Högsbo återvinningscentral, som den ersätter, och byggas med återbruksmaterial. Den nya kretsloppsparken beräknas vara klar 2027.

Kretsloppsparkens storlek, funktion och placering kommer att göra det lättare för göteborgarna att lämna sitt avfall utan att det tar för lång tid eller känns stressigt. Det kommer att bli gott om plats på rampen till återvinningscentralen för att minska köerna, och sorteringshallens yta är väl tilltagen för att förhindra att det blir stopp. Man kan naturligtvis ta sig dit med bil, men det går också bra på cykel, med lokaltrafik eller gående.

Området där kretsloppsparken byggs håller på att omvandlas från industriområde till blandstad med bostäder och skolor i närheten. För att smälta in och inte störa omgivningen byggs bullerskydd och mindre byggnader mot gatan, och ÅVC-delen är överbyggd.

Kretsloppsparken ska bidra till att göteborgarna lättare kan göra rätt med sitt avfall så att mer avfall kan återbrukas, förberedas för återbruk och återvinnas. Anläggningen gör det möjligt att avfall lyfts högre upp i avfallstrappan och har stort fokus på återbruk. Byggnaderna ska så mycket som möjligt byggas av återanvänt material som ska lyftas fram så att det visar potentialen av återbruksmaterial och inspirerar besökarna.

Det är Higab och Kretslopp och vatten som bygger kretsloppsparken och just nu pågår miljöprövning och samråd, och projekteringen har börjat.

Har kan du se hur vi tänker oss den nya kretsloppsparken

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}