Fria resor för 65+

Är du skriven i Göteborg och har fyllt 65 år? Då kan du få ett seniorkort som gäller på kollektivtrafiken i staden.

Göteborgare över 65 år erbjuds ett seniorkort från Västtrafik

Kortet gäller för resor med Västtrafik inom Göteborg, klockan 8.30-15 samt 18-06 på vardagar. På helger, aftnar och röda dagar gäller kortet dygnet runt. Om du har färdtjänstbevis gäller kortet också på Flexlinjen.

Västtrafik ser gärna att du visar kortet för kortläsarna ombord, men det är inget krav. Det är viktigare att du hinner sätta dig och resa säkert. Du kan ladda kortet med pengar (kontoladdning) för att kunna använda det även på Flexlinjen och på tider utanför lågtrafik. Så laddar du kortet

Västtrafiks information om seniorkort

Fyller du snart 65 år?

Inför din 65-årsdag kommer Västtrafik att skicka dig ett informationsbrev och en blankett om hur du får ett seniorkort (65+kort). Kontakta Västtrafik om du inte har fått erbjudandet eller om du får problem med kortet.

Kontakta Västtrafik

    Frågor och svar

    • Jag känner mig osäker. Kan jag få hjälp att komma igång att resa?

      Ja, du kan få hjälp att komma igång att resa med flexlinjen och annan kollektivtrafik i Göteborg. Kontakta våra resinstruktörer. Resinstruktören kan förklara hur det fungerar och följa med på resan tills du känner dig trygg att resa på egen hand. Hjälpen är gratis och till för alla göteborgare.

      Hjälp att komma igång att resa