Ansök om tillstånd för värmepump

Påbörjat

Förberedande uppgifter

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Omgivande anläggningar

Finns några vattenbrunnar inom 50 meter från planerat borrhål?
Jag har försäkrat mig om att det inte finns några vattenbrunnar inom 50 meter från planerat borrhål.
Jag har tagit reda på placeringen av samtliga vattenbrunnar som ligger inom 50 meter från planerat borrhål och markerat dem på den bifogade kartan.
Finns några avloppsanläggningar inom 50 meter från planerat borrhål?
Jag har försäkrat mig om att det inte finns några avloppsanläggningar inom 50 meter från planerat borrhål.
Jag har tagit reda på placeringen av samtliga avloppsanläggningar som ligger inom 50 meter från planerat borrhål och markerat dem på den bifogade kartan.
Finns det något borrhål för bergvärme inom 20 meter från planerat borrhål?
Jag har försäkrat mig om att det inte finns några borrhål för bergvärme inom 20 meter från planerat borrhål.
Jag har tagit reda på placeringen av samtliga borrhål för bergvärme inom 20 meter från planerat borrhål och markerat dem på kartan. Jag kommer att vidta åtgärder för att motverka en eventuell energiförlust.

Bifoga följande till din anmälan

  • Karta:
    • Markera borrhål, och numrera borrhålen om de är flera.
    • Rita ut borrhålets start- och slutpunkt om hålet är vinklat.
    • Märk ut påverkade vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från planerat borrhål.
    • Märk ut andra påverkade borrhål för bergvärme inom 20 meter från planerat borrhål.
Om du har kartan på din dator så kan du välja att skicka in den tillsammans med din anmälan här
Skicka kartan till:
Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 GÖTEBORG

Vi kan inte handlägga din anmälan förrän vi fått in kartan.

Verksamhetstyp

Gäller anmälan för privatperson, privat eller kommunal verksamhet?
Ej påbörjat

Anläggning