Ansök om tillstånd för värmepump

Vill du söka tillstånd för att installera värmepump på din fastighet? Tänk på att vara ute i god tid. Du får inte börja borra förrän du har fått tillståndet.

Sök i god tid

Det tar normalt fyra till sex veckor att få ett tillstånd från miljöförvaltningen. I vissa fall börjar tillståndet sedan gälla ytterligare tre veckor efter att alla som berörs av beslutet har fått information om det och ingen har överklagat. Det betyder att du kan behöva vänta upp till nio veckor innan du får börja installera din värmepump. Om du ska installera en luftvärmepump krävs inte tillstånd från miljöförvaltningen och då behöver du inte ta hänsyn till handläggningstid när du planerar din installation.

Avgift för tillståndet

Miljöförvaltningen tar ut en avgift på 4 664 kronor för att handlägga din ansökan om du ansöker om 1-5 borrhål. För fler än 5 borrhål är avgiften 6 996 kronor. Avgiften gäller för handläggningen av ansökan, alltså oavsett om du får ett tillstånd eller ett avslag.

Innan du ansöker är det viktigt att du tar reda på hur till exempel träd, häckar eller trädgårdsland påverkas och om det överhuvudtaget är möjligt att få in borrutrustning på tomten. Annars är risken att du får betala för ett tillstånd som du inte kan eller vill använda.

  Så här gör du

  Innan du börjar fylla i din ansökan - se till att du har följande uppgifter:

  • Uppgifter om värmepumpsanläggningen, fabrikat och modell, effekt, typ av köldmedium med mera
  • Namn och kontaktuppgifter på företaget som installerar
  • Namn på företaget som borrar, om du har valt borrfirma

  Du ska också bifoga en karta i skala 1:400 till din ansökan där du har markerat:

  • borrhålets placering, numrera borrhålen om de är flera
  • vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet eller borrhålen
  • borrhål för bergvärme inom 20 meter från borrhålet eller borrhålen

  Mer information om detta finns på sidan Tillstånd för värme från berg, jord eller vatten

  Ansök på webben

  Ansök om tillstånd för värmepump

  Ansök via blankett

  Eller fyll i blanketten och skicka in till miljöförvaltningen:

  Tillstånd för installation av värmepumpsanläggning