Ansök om tillstånd för värmepump

Vill du söka tillstånd för att installera värmepump på din fastighet? Tänk på att vara ute i god tid. Du får inte börja borra förrän du har fått tillståndet.

Sök i god tid

 • Det tar normalt fyra till sex veckor att få ett tillstånd från miljöförvaltningen.
 • I vissa fall börjar tillståndet sedan gälla ytterligare tre veckor efter att alla som berörs av beslutet har fått information om det och ingen har överklagat.
 • Du kan alltså behöva vänta upp till nio veckor innan du får börja installera din värmepump.
 • Tänk på att skicka in en komplett ansökan så att handläggningstiden inte förlängs i onödan.
 • Luftvärmepump kräver inte tillstånd från miljöförvaltningen. Då behöver du alltså inte ta hänsyn till handläggningstid när du planerar din installation.

Funkar det att borra?

Innan du placerar det tänkta borrhålet och ansöker är det viktigt att du tar reda på var tunnlar, ledningar och servitut går. Läs mer under rubriken Ledningar, rör och tunnlar på sidan Regler för installation av värmepump.

Annat som du behöver tänka på är hur till exempel träd, häckar eller trädgårdsland påverkas och om det överhuvudtaget är möjligt att få in borrutrustning på tomten. Annars är risken att du får betala för ett tillstånd som du inte kan eller vill använda.

Avgift för tillståndet

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, alltså oavsett om du får ett tillstånd eller ett avslag.

 • För 1-5 borrhål är ansökningsavgiften 4884 kronor. 
 • För fler än 5 borrhål är ansökningsavgiften 7326 kronor.

Så här gör du

Innan du börjar - se till att du har följande:

 • Fakta om värmepumpsanläggningen: fabrikat och modell, effekt, typ av köldmedium med mera.
 • Namn och kontaktuppgifter på företaget som installerar.
 • Namn på företaget som borrar, om du har valt borrfirma.

Du ska också bifoga en karta i skala 1:400 med skalstreck till din ansökan. Där ska du ha markerat:

 • Borrhålets placering - numrera borrhålen om de är flera.
 • Vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet eller borrhålen.
 • Borrhål för bergvärme inom 20 meter från borrhålet eller borrhålen.

Mer information om detta finns på sidan Regler för installation av värmepump

Ansök på webben

Ansök om tillstånd för värmepump

Ansök via blankett

Eller fyll i blanketten och skicka in till miljöförvaltningen:

Tillstånd för installation av värmepumpsanläggning