Uppvärmning

Det finns många sätt att värma upp sin bostad. Här hittar du information om bergvärme, fjärrvärme och gas. Har du frågor och funderingar kring vad du ska välja är du välkommen att kontakta energi- och klimatrådgivningen i Göteborg.

Regler för installation av värmepump

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för miljön. Bland annat kan grundvattnet påverkas. Därför måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen för att installera sådana värmepumpar.

Ansök om tillstånd för värmepump

Vill du söka tillstånd för att installera värmepump på din fastighet? Tänk på att vara ute i god tid. Du får inte börja borra förrän du har fått tillståndet.

Fjärrvärme och gas

Du hittar information om fjärrvärme och gas hos Göteborg Energi.