Så här kan du spara el - och så jobbar Göteborgs Stad

Just nu är energisituationen i Sverige stabil. Energimyndigheten uppmanar dock fortsatt till att minska elanvändningen i informationskampanjen ”Varje kilowattimme (kWh) räknas”.

Om efterfrågan på el är större än tillgången finns det viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort delar av elnätet under några timmar när förbrukningen är som högst, för att förhindra ett större avbrott. Detta kallas manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK. Bortkopplingen sker utifrån en särskild prioritering av liv, hälsa och viktiga samhällsfunktioner, där exempelvis vård- och omsorgsboenden, sjukhus, räddningstjänst och vattenproduktion är högst prioriterade för att fortsatt ha el.

För dig som elanvändare är frånkopplingen ungefär som ett vanligt strömavbrott, men kontrollerat. Varje år sker 5 miljoner strömavbrott av olika anledningar, så att elen försvinner en stund är inte något nytt. Svenska kraftnät har bra information om vad som händer vid en frånkoppling.

Svenska kraftnät: Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till

Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist 

Det viktigaste vi alla kan göra för att avlasta elsystemet är att försöka minska vår elförbrukning under de så kallade höglasttimmarna. Det är timmarna på morgonen när befolkningen vaknar och industrin sätter igång, och timmarna under sen eftermiddag/kväll när alla ska laga middag som är de mest elintensiva under dygnet. Flyttar vi förbrukningen genom att exempelvis inte ladda bilen eller sätta igång tvättmaskinen under höglasttimmarna, kan vi plana ut kurvan och minska risken för effektbrist. Mitt på dagen, sent på kvällen och under helgerna är elanvändningen i samhället är som lägst. 

Tips för att spara el

Här hittar du samlad information och länkar om energifrågan. Det finns bland annat tips på vad du kan göra för att minska din energianvändning och vad Göteborgs Stad gör för att bidra till att minska elanvändningen.

Energimyndighetens informationskampanj Varje kilowattimme (kWh) räknas 

Göteborg Energi energispartips

Svenska kraftnät  plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist

Energi- och klimatrådgivningen för Göteborg, Kungälv, Partille och Öckerö

Så ska idrotts- och föreningsförvaltningen minska sin energiförbrukning

Göteborgs Stads Parkering minskar sin elförbrukning

Information på andra språk

Energimyndigheten har en sammanfattning av landningssidan "Varje kilowattimme (kWh) räknas" på följande språk:

Sammanfattning på engelska

Sammanfattning på arabiska

Sammanfattning på persiska 

Sammanfattning på somaliska

MSB:s faktablad ”Hur förberedd är du om elementen kallnar och kylen blir varm?” finns också på en rad olika språk. Du hittar dem längst ner på sidan Förbered dig för kris.

Artiklar i nättidningen Vårt Göteborg

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ska spara energi

Göteborgslokaler tipsar sina hyresgäster om hur de kan spara el

Så ska Idrott & förening minska elförbrukningen i bad och sporthallar

Rätt gatubelysning sparar el och hjälper Göteborgs fladdermöss

Göteborgarnas elförbrukning fortsätter att minska

Julstaden ljussätts med eftertanke

Så förbereder lokalförvaltningen minskad elanvändning i vinter

Så ska Liseberg spara el i jul

Energirådgivaren Björn tipsar: Se över tätningslister i fönster och dörrar

Lokalförvaltningen jagar energitjuvar

De små sakerna i vardagen gör faktiskt skillnad på elräkningen

Mindre bastutid och släckta skyltar när Got event sparar energi

Energirådgivaren Björn tipsar: Så kan du spara el hemma

Göteborgs Stad prissäkrar elen

Kontrollerade strömavbrott kan ske den kommande vintern

Få koll på din elförbrukning med Göteborg Energis app

Dimrade gatlyktor sparade 13 procent

Energirådgivaren Björn tipsar: Använd LED-lampor i juletid

Viktigt att fortsätta spara el för att minska risken för effektbrist

Detta vill göteborgarna veta om elen

Rya kraftvärmeverk kan leverera extra el den kommande vintern

Att spara på vattnet sparar el

Higab ökar takten i jakten på eltjuvar

Energirådgivaren Björn tipsar: Byt ut glödlampan till LED-lampa

Göteborgs Stad dämpar gatubelysningen för att spara el

Energirådgivaren Björn tipsar: Så tvättar du energisnålt

Förslag från medarbetarna sparar energi på Gryaabs avloppsreningsverk

Energirådgivaren Björn tipsar: Så sparar du el när du lagar mat

Så möter Europa Energikrisen

Så jobbar Göteborgs Stad långsiktigt med energianvändningen

Energirådgivaren Björn tipsar: Lufta de vattenburna elementen

Göteborg Energi tipsar om hur du kan spara energi hemma

Vinden en kraft att räkna med

Energirådgivaren Björn tipsar: Vädra kort och intensivt

Energirådgivaren Björn tipsar: Så kan du spara energi på varmvattnet

Så ska EU klara energikrisen

Energirådgivaren Björn tipsar: Så stoppar du värmen från att läcka ut

Vad bestämmer elpriset?

Energirådgivaren Björn tipsar: Ha snålspolande duschmunstycke

Smarta sensorer ska spara energi i Higabs fastigheter

Malin tävlar om att snåla med elen

Därför exporterar Sverige el

Göteborgarna elförbrukning fortsatte minska i januari

Göteborgarna fortsatte spara el trots mildväder i februari