Småskalig sol- och vindenergi

Intresset för att bygga ut sol- och vindenergi har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren och allt fler blir intresserade av att investera i vindkraft- och solanläggningar.

Upptäck alternativa energiformer

I stadsbyggnadskontorets informationsblad Småskalig sol- och vindenergi – Råd, regler och riktlinjer ger vi vägledning i plan- och bygglovsprocessen för alternativa energiformer hos bostadsbolag, enskilda fastighetsägare och energientreprenörer. Läs mer hos Energimyndigheten samt om miljöanpassat byggande.

Filer och dokument