Solenergianläggningar - solceller, solpanel och solfångare

Det finns flera saker som spelar in ifall du behöver söka bygglov för att montera solpaneler eller solfångare. På denna sida hittar du information om vad som gäller.

Då behöver du inte bygglov för solpaneler

Du behöver aldrig bygglov för fristående solcellsanläggningar.

Ofta behöver du heller inte bygglov för solpaneler som monteras på byggnader. Du kan, utan bygglov, montera solpaneler eller solfångare på en byggnad om:

Då behöver du bygglov för solpaneler

  • När kraven ovan, under rubriken ”Då behöver du inte bygglov för solpaneler”, inte uppfylls.
  • När solpanelen integreras i fasaden eller taket så att det bli en permanent ändring som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial. Det kan exempelvis vara solcellspaneler som är utformade som takpannor eller fasadskivor. Fasadintegrerade solenergianläggningar är alltså både solfångare eller solcellspaneler och tak- eller fasadmaterial.

Ansök om bygglov för solpaneler

I checklistor och exempelritningar kan du ta del av vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan

Här ansöker du om bygglov för solpaneler

Anmälan till stadsbyggnadskontoret

Även om bygglov inte behövs kan du behöva göra en anmälan. Det behöver göras om solenergianläggningen påverkar bärande konstruktion, det vill säga om lasten av solpanelerna gör att taket måste förstärkas, eller om placeringen påverkar brandskyddet på så sätt att Räddningstjänstens insats förhindras.

Montering av solceller ska alltid följa ”Råd och anvisning 122” som du hittar på räddningstjänsten storgöteborgs webbplats.

Efter anmälan behöver du invänta startbesked från byggnadsnämnden, innan du börjar bygga.

 Här gör du en anmälan för solpaneler

Tänk på detta i utformningen av solpaneler

Solpanelerna bör:

  • vara samlade i ett eller flera sammanhållna block.
  • ha samma symmetriska uppbyggnad som fasaden.
  • vara tydligt indragna från gavel, takfot och nock, så att tak-/fasadmaterial under solpanelerna alltid framträder.
  • ha samma färg som takmaterialet.
  • ha ramar som inte är synliga.  

Illustration hus med inritade solpaneler på taket

Exempel på solpaneler i samma färg om takmaterialet, som är samlade i ett block och tydligt indragna från gavel, takfot och nock.