Energi- och klimatrådgivning

Du som bor i Göteborg, Partille eller Öckerö kan kontakta energi- och klimatrådgivningen och få råd om vad du kan göra för att minska din energianvändning. Rådgivningen är gratis.

Gratis energi- och klimatrådgivning

Din energianvändning varierar beroende på hur du bor och vilka vanor du har. Energi- och klimatrådgivningen ger kostnadsfri och opartisk rådgivning i att se över möjliga åtgärder för att spara energi. Du som bor i Göteborg, Partille eller Öckerö kan kontakta energi- och klimatrådgivningen.

Föreläsningar om energi

Är ni en förening som är intresserad av att spara energi? Ta kontakt med energi- och klimatrådgivningen och boka in en föreläsning! Föreläsningarna anpassas efter vilken grupp det är och har ett lättsamt upplägg. Målet är att ge kunskap som kan användas både i föreningen och i det egna boendet. 

Insatsprojekt - stöttar föreningar

Energi- och klimatrådgivningen jobbar även med mer specifikt riktade satsningar, så kallade insatsprojekt. Det kan handla om till exempel belysning i bostadsrättsföreningar, solenergi eller laddstolpar för elbilar, där vi kan stötta i arbetet med att ta in underlag och fakta. 

Ett exempel på en riktad satsning är bostadsrättsföreningen Bovieran på Hönö som tog hjälp av energi- och klimatrådgivningen när de skulle installera solceller. 

Läs mer om Bovieran och solcellerna

Ett annat exempel är Säve Plantskola. De har både bytt sina oljepannor till värmepumpar samt installerat solceller och på så sätt gjort en stor besparing för både ekonomin och miljön.

Läs mer om Säve Plantskolas energieffektivisering