Energi- och klimatrådgivning

Du som bor i Göteborg, Kungälv, Partille eller på Öckerö kan kontakta energi- och klimatrådgivarna och få råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Vi finns till för privatpersoner, föreningar, organisationer samt små och medelstora företag. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri.

Din energianvändning varierar beroende på hur du bor och vilka vanor du har. Bostadsrättsföreningar kan energieffektivisera gemensamma utrymmen och byggnader genom att exempelvis justera värmesystemet, installera närvarobelysning i trapphus och tvättstugor, se över fönster och tilläggsisolera vid fasadrenovering.  Energi- och klimatrådgivarna ger råd som hjälper dig att minska din energianvändning och klimatpåverkan.

Oberoende energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en kommunal kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som finansieras med stöd av Energimyndigheten och drivs i samverkan med Energikontor Väst.

Gemensamt för flera kommuner

Du som bor i Göteborg, Partille, Kungälv eller på Öckerö kan få hjälp av energi- och klimatrådgivarna. 

Vem kan vända sig till energi- och klimatrådgivarna?

Föreläsningar om energi

Är ni en förening som är intresserad av att spara energi? Ta kontakt med energi- och klimatrådgivningen och boka in en föreläsning! Föreläsningarna anpassas efter vilken grupp det är och har ett lättsamt upplägg. Målet är att ge kunskap som kan användas både i föreningen och i det egna boendet. 

Goda exempel från Säve och Hönö 

Energi- och klimatrådgivningen jobbar även med mer specifikt riktade satsningar, så kallade insatsprojekt. Det kan handla om till exempel belysning i bostadsrättsföreningar, solenergi eller laddstolpar för elbilar, där vi kan stötta i arbetet med att ta in underlag och fakta. 

Ett exempel på en riktad satsning är bostadsrättsföreningen Bovieran på Hönö som tog hjälp av energi- och klimatrådgivningen när de skulle installera solceller. 

Läs mer om Bovieran och solcellerna

Ett annat exempel är Säve Plantskola. De har både bytt sina oljepannor till värmepumpar samt installerat solceller och på så sätt gjort en stor besparing för både ekonomin och miljön.

Läs mer om Säve Plantskolas energieffektivisering