Elavtal

Att välja ett bra elavtal kan spara mycket pengar. Det viktigaste är att göra ett aktivt val om du ska få ett lägre pris. Om du inte väljer elhandelsavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Då får du ett tillsvidarepris, som ofta är betydligt högre. Tänk på att du kan välja el från förnyelsebar energi utan att det kostar några stora summor.

Din elleverans består av två delar

  • Elnät. Elnätsföretaget äger ledningarna som transporterar elen hem till dig. Sverige har ungefär 170 elnätsföretag av olika storlek. Inom varje geografiskt område finns bara ett elnätsföretag och du som elkund har inte möjlighet att byta företag.
  • Elleverans. Som konsument köper du din el från en elhandlare, och här kan du välja vem du vill köpa el av.

Hur hittar jag billigaste elavtalet?

När du ska hitta ett elavtal så använd gärna någon av de databaser som finns på internet. En av dessa är Energimarknadsinspektionens databas Elpriskollen. Sök gärna i någon mer databas för att få med eventuella erbjudanden. Här har vi sökt på google på "jämför elpriser" . Dessa jämförelsesajter kan ha extra erbjudanden som inte finns med i Elpriskollen.

Kundkontakten med nya företaget är viktig. Ring därför gärna elhandelsföretaget du är intresserad av och hör så att erbjudandet överensstämmer. Man kan ibland även få ett mer förmånligt avtal vid personlig kontakt. 

En vanlig fundering när man ska välja elavtal är om man ska välja ett rörligt avtal, binda priset eller välja ett avtal som är en blandning av rörligt och fast pris. Vad man ska välja där är i stort sett omöjligt att veta. Valet handlar till stor del om vilken risk du är villig att ta.

Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbsida: Välja elavtal hittar du utförlig information om vad du behöver tänka på när du tecknar eller byter elavtal. Du hittar även annan information om elavbrott och ersättning, ARN-avgöranden med mera på deras webbsidor.

Var uppmärksam om du blir kontaktad på gatan eller via telefon

Om du blir övertalad att byta elavtal av försäljare på gatan eller av en telefonförsäljare är det klokt att snarast se över ditt nuvarande elavtal. Du kan t.ex. få en straffavgift för att du avslutar ditt nuvarande elavtal i förtid.

Elavtal tecknas ofta på distans eller utanför företagets affärslokaler och du har i dessa fall rätt att ångra dig inom 14 dagar.
"Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" ger dig ångerrätt om du till exempel tecknar elavtal vid dörrförsäljning, via internet eller av en telefonförsäljare.

Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås och ångerrättsinformationen lämnats. Vid telefonförsäljning gäller den dagen då informationen mottagits i antingen brevlåda eller via mail. För att ångerfristen ska börja löpa ska näringsidkaren ge konsumenten information om:

  • Att det finns ångerrätt
  • Ångerrättens tidsfrist på 14 dagar
  • Hur ångerrätten kan utövas - det vill säga var du vänder dig för att ångra köpet/avtalet och på vilket sätt.
  • Att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och var du hittar det.
  • Eventuella övriga villkor för ångerrätten.

Du behöver under denna tid inte ange någon anledning till uppsägningen.