Energi

Din energianvändning har stor betydelse för både miljön och den egna ekonomin. Här får du tips och råd om elavtal och olika lösningar för uppvärmning och el till din bostad. Vill du installera värmepump är det också här du söker tillstånd för att borra.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för råd om hur du kan göra för att minska energianvändningen.

Att välja ett bra elavtal kan spara mycket pengar. Det viktigaste är att göra ett aktivt val om du ska få ett lägre pris. Om du inte väljer elhandelsavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Då får du ett tillsvidarepris, som ofta är betydligt högre. Tänk på att du kan välja el från förnyelsebar energi utan att det kostar några stora summor.

Här får du tips om hur du kan spara energi med enkla åtgärder.

Intresset för att bygga ut sol- och vindenergi har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren och allt fler blir intresserade av att investera i vindkraft- och solanläggningar.