Störande fåglar

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad som Göteborg. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande.

Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt. Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata duvor och måsar. Lägg inte brödsmulor och fågelfrö direkt på marken, så slipper du locka dit råttor och möss. Det allra bästa är att använda de fågelbord som finns på gårdar och i parker runt om i Göteborg. Om du vill mata fåglar på annat sätt bör du göra det på platser där det inte blir problem för boende i närheten. 

Fastighetsägaren har ansvaret

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare. Mer information finns att läsa på sidan Åtgärder mot störande fåglar som vänder sig till fastighetsägaren.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Om du störs av fåglar kan Miljöförvaltningen ställa krav på fastighetsägaren att ta bort fåglar som måsar eller trutar som har bosatt sig på deras fastighet. Fastighetsägare ska ha regelbunden kontroll av sina tak för att säkerställa att fåglar som riskerar att störa närboende inte bosätter sig där. Kontrollerna bör ske minst var 3e vecka under häckningssäsong.

 Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen. Jakt får dock ske av fastighetsägaren för att förhindra risk för störningar för grannar och närboende.