Störande fåglar

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad som Göteborg. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande.

Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt. Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata duvor och måsar. Lägg inte brödsmulor och fågelfrö direkt på marken, så slipper du locka dit råttor och möss. Det allra bästa är att använda de fågelbord som finns på gårdar och i parker runt om i Göteborg. Om du vill mata fåglar på annat sätt bör du göra det på platser där det inte blir problem för boende i närheten. 

Fastighetsägaren har ansvaret

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare. Mer information finns att läsa på sidan Åtgärder mot störande fåglar som vänder sig till fastighetsägaren.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häckningsperioden eftersom det är ett normalt inslag under en begränsad tid på året då fåglar och bon är fredade. Om du störs av fåglar under häckningsperioden kan du få råd och information av miljöförvaltningen om hur man kan begränsa problemet till nästa säsong eller vad fastighetsägaren har för möjligheter till åtgärder under häckningsperioden. Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen.