Så här tar du hand om ett dött djur

Får jag begrava min hund, katt, kanin eller annat sällskapsdjur i min egen trädgård eller på min egen mark? Vad gör jag om jag hittar en död fågel?

Information om fågelinfluensa

28 juli 2022 Fågelinfluensa är en sjukdom som mest hittas bland vilda fåglar. Särskilt sjöfåglar bär på dessa virus och har en stor roll i spridning av smitta. Döda fåglar bidrar dock inte till smitta.

I enlighet med EU:s lagstiftning övervakar Sverige fågelinfluensa hos både tama och vilda fåglar. Risken att fågelinfluensan som nu sprids kan smitta människor anses låg. Trots stora utbrott bland fåglar i flera länder under de senaste åren har bara enstaka fall hos människor påträffats, och inga av dem fick värre än milda symtom.

Säkrast är att låta fåglarna vara. Det är viktigt att inte utsätta sig i onödan. Fåglar som insjuknat kan inte räddas, och att flytta på dem kan leda till ökad smittspridning.

• Om du hittar en död fågel kan du rapportera den till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras formulär: https://rapporteravilt.sva.se
• Ta inte i fågeln utan handskar!
• Om du hittar en död fågel som måste flyttas på din mark/tomt så ska du ha handskar på dig och gräva ner den på en lämplig plats på din mark/tomt.
• Extra sopkärl för brännbart restavfall har placerats ut i Göteborgs södra skärgård. (Se nedan för mer information)!

Se avsnittet om vilda fåglar nedan för mer information.

Sällskapsdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur på egen mark om du gräver graven så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Vill du hellre låta kremera ditt sällskapsdjur kan du få mer information om kremering av smådjur på Renovas webbplats

Vad som gäller för hästar, kor, grisar etc kan du läsa om på sidan Regler för djurhållning

Vilda fåglar

Den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efteråt. Personer som har fjäderfä (exempelvis höns, ankor och gäss) eller hobby- och sällskapsfåglar av olika slag bör ej delta i hantering av döda vilda fåglar.

Om du hittar döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan du göra något av nedanstående.

  • Park- och naturförvaltningen hanterar döda fåglar på allmän plats. Låt fåglarna ligga kvar.
  • Privat markägare ansvarar för döda djur på egen mark. Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt dem. Mindre fåglar kan också läggas i en vanlig plastpåse (fylld till maximalt hälften så att påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noggrant och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart restavfall. Om fåglarna är för stora eller många för att sopsorteras kan de istället läggas i dubbla sopsäckar och tas till förbränning. Kontakta förbränningsanläggningen för instruktioner.

Använd gärna Västkuststiftelsens strandstädarkarta med foto och GPS om du hittar döda fåglar på stranden, eller kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter – ifall fåglarna ligger längre in på land från havet än strandremsan, på allmän plats och i ett olämpligt läge (till exempel där många människor rör sig eller utanför naturen).