Djur

Som djurägare har du ansvar för att ditt djur stör så lite som möjligt.

Har du problem med olika typer av vilt i storstads- eller villamiljö? Här kan du läsa om vart du ska vända dig.

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande.

Om du har problem med skadedjur ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare för att felanmäla det. Ofta har fastighetsägaren ett avtal med ett saneringsbolag som du kan vända dig till direkt för snabbare hjälp.