Brandskydd, sotning

Du hittar information om brandskydd och sotning på Räddningstjänstens webbplats.

Söker du tillstånd för att använda fyrverkerier? Då ska du vända dig till Polisens webbplats.

Räddningstjänsten har sedan den 3 april 2013 tagit över all tillståndshantering av brandfarligt och explosivt material från stadsbyggnadskontoret. Detta gäller även tillstånd för försäljning av fyrverkerier. Ring växeln vid funderingar, 031- 335 26 00.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns alla regler inom området brandfarliga och explosiva varor.