Tomträtt

En tomträtt ger dig rätt att använda en specifik fastighet som ägs av Göteborgs Stad. För detta betalar du som tomträttshavare en årlig tomträttsavgift (avgäld) till kommunen.

Om tomträtt

En tomträtt ger dig rätt att använda en specifik fastighet som ägs av Göteborgs Stad. För detta betalar du som tomträttshavare en årlig tomträttsavgift (avgäld) till kommunen. En tomträttshavare har i princip samma rätt att använda marken som en ägare till en friköpt fastighet och har rätt att belåna fastigheten.

Allmänna villkor för tomträttsavtal

Till varje fastighet med tomträtt hör ett avtal, där hyresvillkoren finns angivna. Med fastighet menas tomtmarken. Till varje tomträttsfastighet hör ett specifikt avtal, men de allmänna villkoren är alltid desamma.

Beställ kopia av tomträttsavtal

Om du har tappat bort ditt tomträttsavtal kan du få en kopia på avtalet från fastighetskontoret. Fyll i formuläret så skickar vi en ny kopia till dig.

Anmäl överlåtelse av tomträtt

När du köpt eller sålt en tomträtt måste du anmäla ny ägare av tomträtten så att betalningsskyldigheten övergår till ny ägare. Du anmäler ägarbyte av tomträtt till Göteborgs Stad fastighetskontoret och även till lantmäteriets inskrivningsmyndighet.