Om tomträtt

En tomträtt ger dig rätt att använda en specifik fastighet som ägs av Göteborgs Stad. För detta betalar du som tomträttshavare en årlig tomträttsavgift (avgäld) till kommunen. En tomträttshavare har i princip samma rätt att använda marken som en ägare till en friköpt fastighet och har rätt att belåna fastigheten.

Det här innebär det att ha en tomträtt:

Det här gäller för dig som har tomträttsavtal

Tomträttsavgift regleras genom ett tomträttsavtal. Femton månader innan tomträttsavtalet ska skrivas om (omregleras) skickas en tilläggsöverenskommelse till dig om ny avgift för den kommande avtalsperioden. En period är vanligtvis tio år. Om ni är flera som har en fastighet med tomträtt måste överenskommelsen undertecknas av samtliga.

Kommunfullmäktige beslutar om beräkning av tomträttsavgift

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutar om hur tomträttsavgiften beräknas. I maj 2009 beslutade de om en ny modell för beräkning av tomträttsavgiften för småhus. Den nya modellen gäller de tomträttsavgifter som har 2018 års marktaxeringsvärde som grund och innebär att tomträttsavgiften är 30 procent av 2018 års marktaxeringsvärde och 3,5 procents ränta. De som har 20-åriga avtal har 4 procents ränta.

Modellen ser ut så här: 0,3 x MTV x 3,5 procents ränta.

MTV= Marktaxeringsvärdet

Information om behandling av personuppgifter

I bifogad handling kan du läsa hur fastighetskontoret behandlar dina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter vad gäller tomträttsavtal

Frågor och svar

  • Är tomträttsavgiften avdragsgill?

    Du betalar fastighetsavgift eller fastighetsskatt för en tomträtt. Tomträttsavgiften är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som räntor och lån på tomträtten. Du som har en fastighet med tomträtt får varje år en kontrolluppgift där det framgår hur stor avgift du betalade in föregående år.

    Allmänna villkor för tomträtt