Om tomträtt

En tomträtt ger dig rätt att använda en specifik fastighet som ägs av Göteborgs Stad. För detta betalar du som tomträttshavare en årlig tomträttsavgift (avgäld) till kommunen. En tomträttshavare har i princip samma rätt att använda marken som en ägare till en friköpt fastighet och har rätt att belåna fastigheten.

Viktigt meddelande om e-faktura

Det har gått ut e-fakturor för arrendeavgifter och tomträttsavgifter med felaktigt förfallodatum 2019-06-03. Rätt förfallodatum är 2019-07-01. Vänligen bortse från det felaktiga förfallodatumet i juni och betala senast 1 juli.

Det här innebär det att ha en tomträtt:

Det här gäller för dig som har tomträttsavtal

Tomträttsavgift regleras genom ett tomträttsavtal. Femton månader innan tomträttsavtalet ska skrivas om (omregleras) skickas en tilläggsöverenskommelse till dig om ny avgift för den kommande avtalsperioden. En period är vanligtvis tio år. Om ni är flera som har en fastighet med tomträtt måste överenskommelsen undertecknas av samtliga.

Kommunfullmäktige beslutar om beräkning av tomträttsavgift

För småhus

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutar om hur tomträttsavgiften beräknas. Gällande modell antogs av kommunfullmäktige 7 maj 2009.

För att beräkna avgiften för 10-åriga avgiftsperioder används modellen
0,3 x marktaxeringsvärdet x 0,035 = avgift/år
Årlig avgift motsvarar 1,05 procent av 2018 års marktaxeringsvärde.

För att beräkna avgiften för 20-åriga avgiftsperioder används modellen
0,3 x marktaxeringsvärdet x 0,04 = avgift/år
Årlig avgift motsvarar 1,20 procent av 2018 års marktaxeringsvärde.

För flerbostadshus

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutar om hur tomträttsavgiften beräknas. Gällande modell antogs av kommunfullmäktige 23 februari 2006.

För att beräkna avgiften för 10-åriga avgiftsperioder används modellen
0,75 x marktaxeringsvärdet x 0,02 = avgift/år
Årlig avgift motsvarar cirka 1,50 procent av 2019 års marktaxeringsvärde.

För att beräkna avgiften för 20-åriga avgiftsperioder används modellen
0,75 x marktaxeringsvärdet x 0,0225 = avgift/år
Årlig avgift motsvarar cirka 1,69 procent av 2019 års marktaxeringsvärde.

För övriga tomträttsupplåtelser (kommersiella, industri, parkering, etcetera)

Tomträtten marknadsvärderas inför ny avgiftsperiod och värderingen ligger till grund för årlig tomträttsavgift. Om det i flerbostadshus finns lokaler marknadsvärderas även dessa.

Avgiftsräntan är 3,00 procent för 10-åriga avgiftsperioder och 3,25 procent för 20-åriga avgiftsperioder.

Information om behandling av personuppgifter

I bifogad handling kan du läsa hur fastighetskontoret behandlar dina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter vad gäller tomträttsavtal

Frågor och svar