Friköp av tomträtt med flerbostadshus eller kommersiell verksamhet

Så här gör du om du vill friköpa en tomträtt för flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.

Information och regler

Om du vill friköpa tomträtter upplåtna för kommersiella ändamål eller för flerbostadshus så följer du instruktionerna under "Så här gör du".

Här kan du ta del av fastighetsnämndens beslut angående inriktning för friköp av tomträtter för kommersiella ändamål och flerbostadshus:

Beslut samt tjänsteutlåtande angående friköp av tomträtter upplåtna för kommersiella ändamål och för flerbostadshus

Så här gör du

Friköp av tomträtt upplåten för kommersiella ändamål eller för flerbostadshus

 1. Skicka in intresseanmälan om friköp av tomträtt till fastighetskontoret genom att fylla i bifogad blankett.
  Intresseanmälan om begäran av offert för friköp av tomträtt upplåten för kommersiella ändamål och flerbostadshus
  (Spara ner blanketten till datorn och öppna den därifrån så kan den fyllas i på skärmen).
 2. Fastighetskontoret undersöker om det finns eventuella planer inom området där fastigheten ligger. Det kan vara en ändrad planläggning med utökad byggrätt inom snar framtid, eller att fastigheten ligger inom ett område där det ska påbörjas en stadsutveckling inom snar framtid. Brev skickas till tomträttshavaren om att friköp inte kan medges med motivering till varför.

 3. Om friköp medges sker en värdering av den aktuella fastigheten.

 4. En offert skickas för påseende, när ni bestämt er för att tacka ja/nej till erbjudandet ska svaret vara skriftligt. Ni kan skicka ert svar via mejl eller vanlig post.

 5. Om ni tackar ja till erbjudandet skickas ett köpekontrakt i två exemplar, som ni undertecknar. Skicka sedan tillbaka båda exemplaren till fastighetskontoret. I samband med detta måste ni ha klart med lån från banken.

 6. Köpeskillingen ska vara betald senast tillträdesdagen. Fram till dess betalar ni er tomträttsavgift enligt tomträttsavtalet.

 7. När betalningen har kommit till fastighetskontoret skickas två exemplar av köpebrev till er som ni undertecknar. Skicka sedan tillbaka båda exemplaren till fastighetskontoret. Efter attest av kommunen skickas ert exemplar av köpehandlingen tillbaka. Den tomträttsavgift ni eventuellt betalat in för mycket kommer att återbetalas.

 8. När köpebrevet är undertecknat måste ni söka lagfart inom tre månader hos Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning i Norrtälje, telefon 0771-63 63 63, välj tonval 2. Telefontider vardagar 9 - 16. Banken hjälper ofta till med den kontakten. Stämpelskatt samt administrativa kostnader tillkommer.