Friköp av småhus med tomträtt

Så här gör du för att friköpa din småhustomt.

Information och regler

Beslut från kommunfullmäktige angående friköp av småhus med tomträtt från och med 13 december 2013

Så här beräknar du hur mycket din tomträtt kostar att friköpa: Friköp av småhustomträtter där upplåtelsen varat i mindre än tio år sker till marknadspris. Modellen för friköp av småhustomträtter där upplåtelsen varat mer än tio år ser för närvarande ut så här: 65 procent av vid varje tidpunkt gällande marktaxeringsvärde.

  Vill du friköpa ett flerbostadshus eller tomträtt för kommersiell verksamhet hittar du information och blanketter på sidan Friköp av tomträtt med flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.


Så här gör du

Friköp av tomträtt

  1. Skicka in en intresseanmälan till fastighetskontoret med namn, adress, e-postadress och telefonnummer på tomträttshavaren samt fastighetsbeteckning på tomträtten. Intresseanmälan om begäran av offert för friköp av småhus med tomträtt
  2. Fastighetskontoret granskar tomträttsavtalet och beräknar priset. 
  3. En offert skickas hem för påseende, när du bestämmer dig för att tacka ja/nej till erbjudandet ska svaret vara skriftligt. Du kan skicka ditt svar via mejl eller via vanlig post.  
  4. Om du tackar ja till erbjudandet skickas ett köpekontrakt i två exemplar, som du undertecknar. Skicka sedan tillbaka båda exemplaren till fastighetskontoret. I samband med detta måste du ha klart med lån från banken. 
  5. Köpeskillingen ska vara betald senast tillträdesdagen. Fram till dess betalar du din tomträttsavgift enligt tomträttsavtalet. 
  6. När betalningen har kommit till fastighetskontoret två exemplar av köpebrev till dig som du undertecknar. Skicka sedan tillbaka båda exemplaren till fastighetskontoret. Efter attest av kommunen skickas era exemplar av köpehandlingar åter. Den tomträttsavgift du eventuellt betalat in för mycket återbetalas. 
  7. När köpebrevet är undertecknat måste du söka lagfart inom tre månader hos Lantmäteriet, fastighetsinskrivning i Norrtälje, telefon:  0771-63 63 63 och tonval 2. Telefontiderna är vardagar 9-16. Banken hjälper ofta till med den kontakten. Stämpelskatt samt administrativa kostnader tillkommer.