Friköp av tomträtt

Så här gör om du vill friköpa en tomträtt för flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.

Så här gör du för att friköpa din småhustomt.