Friköp av tomträtt

Flerbostadshus eller kommersiell verksamhet

Så här gör du om du vill friköpa en tomträtt för flerbostadshus eller kommersiell verksamhet.

Småhus

Så här gör du för att friköpa din småhustomt.