Anmäl överlåtelse av tomträtt

När du köpt eller sålt en tomträtt måste du anmäla ny ägare av tomträtten så att betalningsskyldigheten övergår till ny ägare. Du anmäler ägarbyte av tomträtt till Göteborgs Stad fastighetskontoret och även till lantmäteriets inskrivningsmyndighet.

Information och regler

Du måste anmäla ny ägare både till Göteborgs Stad fastighetskontor och lantmäteriets inskrivningsmyndighet.

Har du frågor kan du kontakta lantmäteriets kundtjänst, telefon 0771-63 63 63.

Så här gör du

  1. Fyll i formuläret "Anmäl överlåtelse av tomträtt" och klicka sedan på Skicka. Formuläret kommer till Göteborgs Stads fastighetskontor som hanterar stadens tomträtter.
  2. Meddela inskrivningsmyndigheten att du sålt din fastighet via formuläret Ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav på lantmäteriets webbplats.

Anmäl överlåtelse av tomträtt