Tomter, hus och lokaler till försäljning

Här annonseras de objekt som Göteborgs Stad genom fastighetskontoret har till försäljning.

Småhustomter

Småhustomter annonseras här tillsammans med länk till den mäklare som har hand om försäljningen.

Tomt nära skog, hav och storstad – Trollbärsvägen 18C / Tynnered

Tomt nära skog, hav och storstad – Trollbärsvägen 18C / Tynnered

Tomt med naturnära läge – Trädgårdsbacken 8 / Angered

Tomt med naturnära läge – Trädgårdsbacken 7 / Angered

Tomt med naturnära läge – Trädgårdsbacken 6 / Angered

Tomt med naturnära läge – Trädgårdsbacken 5 / Angered


Övrig försäljning

Övriga objekt som kan vara hus eller lokaler kommer också att annonseras här i de fall kommunen har något till försäljning.