Bostadsförsörjning i Göteborg

Kommunen har, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjnings-ansvar, det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. I Göteborgs Stad har fastighetsnämnden detta uppdrag.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg

Rapporten ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med lagen om kommunernas försörjningsansvar. Rapporten är ett brett planerings- och kunskapsunderlag som beskriver det aktuella läget och utvecklingen när det gäller befolkning och bostadsbestånd. Den ger även en samlad bild av viktiga behov och utmaningar generellt och för olika grupper, samt beskriver arbetet i kommunen som pågår för att möta dessa behov.

Rapporten som PDF 

Innehåll i statistikrapporterna

Byggstatistiken följer upp bostadsbyggandet i Göteborg och innehåller uppgifter om antal bostäder som färdigställs, antal bostäder som påbörjas och antal bostäder som är under byggande (pågående). Statistiken fördelas bland annat på stadsdel och upplåtelseform.

Här finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling

Filer och dokument