Pågående byggprojekt i din stadsdel

I Göteborg är behovet av nya förskolor och skolor stort. Även anställda i staden behöver kontorslokaler för exempelvis individ- och familjeomsorg och daglig verksamhet. Äldre personer och personer med en funktionsnedsättning behöver ibland ha en bostad i ett samlat boende.

Här finner du pågående eller planerade byggprojekt för kommunal service i stadsdelarna.

OBS! När ett byggprojekt är klart plockas det bort från listan.
(Källa: Lokalförvaltningens projektplan för större byggnationer)