Planera lokaler i staden

Göteborgs Stad bygger ofta nya förskolor och skolor och andra lokaler för kommunal service. Här kan du läsa hur det går till att planera och bygga lokaler. Vi använder ramprogram som är uppgifter om hur lokalerna ska se ut för att uppfylla verksamhetens behov och myndigheternas krav med mera.

Ramprogram för lokaler

När Göteborgs Stad planerar och bygger nya lokaler för kommunal service finns en framtagen gemensam standard - ett ramprogram.

Så går det till att bygga lokaler

Arbetet tar flera år med att planera och bygga en ny förskola eller grundskola eller att göra en ombyggnation av ett vård- och omsorgsboende. Själva byggnadstiden är bara en del av byggprocessen. Mest tid går åt till att planera hur den nya byggnaden ska se ut och var den ska stå.