Trädfällning i koloniområden

Störs du av träd på eller vid din koloniträdgård, odlingslott eller annan mark du hyr av Göteborgs Stad? Då kan du ansöka om att fälla träden.

Fastighetskontoret tar emot önskemål från koloniträdgårds- och odlarföreningar om att få fälla träd som står på kommunens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill fastighetskontoret att de föreningar som har sådana önskemål fyller i och skickar in bifogad ansökan. Ansökningar från koloniträdgårdsföreningar som är organiserade under Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) görs av den lokala koloniträdgårdsföreningen enligt fullmakt från FGK.

Information och regler

  • Ansökningar från koloniträdgårdsföreningar som är organiserade under Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) görs av den lokala koloniträdgårdsföreningen enligt fullmakt från FGK. Om träd behöver fällas, ta då i första hand kontakt med din lokala förening. Du hittar kontaktinformation till alla föreningar via denna länk.
  • Även du som arrenderar övrig mark av stadens fastighetskontor har möjlighet att ansöka om att fälla träd inom arrendeområdet.

Fastighetskontoret behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns att läsa på: www.goteborg.se/personuppgifterfastighetskontoret.

Så här gör du

Ansök om trädfällning i koloni-/odlingsförening

Den aktuella koloni-/odlingsföreningen fyller i ansökan och skickar in den till Göteborgs Stad Fastighetskontoret (anvisningar finns bifogade i formuläret). Ansökan om trädfällning i koloniträdgårds- och odlarföreningar

Ansök om trädfällning på övrig arrenderad mark

Om det gäller övrig arrenderad mark används det här formuläret: Ansökan om trädfällning på övrig arrenderad mark (av fastighetskontoret)

Du skickar din ansökan till: Göteborgs stad Fastighetskontoret, Arrende- och tomträttsenheten, Box 2258, 403 14 Göteborg.

Fastighetskontoret meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges. 

En godkänd ansökan fungerar som ett avtal mellan Göteborgs kommun och föreningen. Avtalet blir bindande när kommunen skriftligen undertecknat handlingen.