Koloniträdgårdar och fritidshusområden

Fastighetskontoret arrenderar ut mark för koloniområden och fritidshusområden till cirka 25 föreningar. Det finns cirka 3 000 stugor i dessa områden. Stugorna är privatägda. I vissa områden tillåts stugorna vara 15 m2, i andra upp till 60 m2. På de allra flesta områdena har stugorna vatten och avlopp inkopplat. Samtliga områden är utbyggda.

Viktigt meddelande

Det har gått ut e-fakturor för arrendeavgifter och tomträttsavgifter med felaktigt förfallodatum 2019-06-03.

Rätt förfallodatum är 2019-07-01. Vänligen bortse från det felaktiga förfallodatumet i juni och betala senast 1 juli.

Organisation för koloniträdgårdarna

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) är den intresseorganisation som samlar kolonisterna i staden. 19 av stugområdena är anknutna till FGK. FGK har arrendeavtalet med fastighetskontoret i de fall koloniföreningen är ansluten till organisationen, för övriga finns arrendeavtal direkt mellan fastighetskontoret och den lokala föreningen.

Om du vill köpa en stuga

Stugorna annonseras ut i dagspress eller säljs av mäklare. Det händer också att de som vill sälja sin stuga sätter upp ett anslag på föreningens anslagstavla. Du hittar kontaktinformation till de olika föreningarna på sidan Koloniområden och odlingslotter. När du köpt en stuga skriver du avtal med FGK om föreningen är medlem där, annars med din lokala förening för hyra av marken.

Söka bygglov i koloniområde

Om du har tänkt förändra din byggnad (bygga nytt eller bygga till) kräver de flesta åtgärder bygglov och/eller en bygganmälan. Detta söker du hos stadsbyggnadskontoret. Här kan du kan läsa mer om bygglov i koloniområden.

Kontakta gärna din styrelse för att få ytterligare information om vilka regler som gäller för det område du är intresserad av.

Trädfällning i koloniområden 

Du måste ansöka om tillstånd för att fälla träd inom koloniområdet.

Filer och dokument