Clarebergs Odlarförening

Området ligger vid Burmans gata väster om bollplanen.
För att få reda på kostnaden för odlingslotterna och om det finns lediga m m, kontakta odlarföreningens kontaktpersoner.Ytterligare kontaktperson:Ewa Coucourde, 073-6512938

Till webbplats för Clarebergs Odlarförening

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hitta koloniområden och odlingslotter

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta koloniområden och odlingslotter