Bygglov i koloniområden

Vill du bygga nytt, bygga till eller förändra din byggnad på din kolonilott?

Här hittar du de odlings- och koloniområden som finns i Göteborg.

Information och regler

Detta gör stadsbyggnadskontoret

  • Hör med markägaren, det vill säga fastighetskontoret. Markägaren har alltid sista ordet, vilket innebär att även om du får bygglov, så betyder det inte nödvändigtvis att du får tillstånd att bygga.
  • Hör med övriga som kan behöva tillfrågas. Vilka beror bland annat på om ansökan strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Meddelar beslutet till alla berörda.

Information om bygglov i koloniområden

Ansök om bygglov

  1. Läs igenom informationen under Ansök om bygglov
  2. Hör med din lokala förening vad som gäller för byggande i ditt koloniområde. Observera att även om din förening ger sitt godkännande, behöver det inte betyda att du kommer att få bygga.
  3. Kontakta stadsbyggnadskontoret som hjälper dig med blanketter och kan ge svar på dina frågor.
  4. Prata med dina grannar och informera om vad du tänker göra, det är inte nödvändigt, men det underlättar.