Koloniområden och odlingslotter

Exploateringsförvaltningen hyr (arrenderar) ut mark för fritidsanvändning. Det kan exempelvis vara odlingslotter, koloni- och fritidshusområden samt djurkolonier. Marken hyrs ut till föreningar som i sin tur hyr ut tomter till sina medlemmar. För att bli medlem kontaktar du någon av föreningarna.

Hitta koloniområden och odlingslotter

Här kan du söka efter koloni- och odlingsområden i Göteborg. När du hittat den förening du är intresserad av kontaktar du föreningens kontaktperson. En del föreningar har kö till sina odlingsområden.

Koloniträdgårdar och fritidshusområden

Fastighetskontoret arrenderar ut mark för koloniområden och fritidshusområden till cirka 25 föreningar. Det finns cirka 3 000 stugor i dessa områden. Stugorna är privatägda. I vissa områden tillåts stugorna vara 15 m2, i andra upp till 60 m2. På de allra flesta områdena har stugorna vatten och avlopp inkopplat. Samtliga områden är utbyggda.

Odlingslotter

Här får du information om de odlingslotter som finns i staden. Det händer mycket inom odlingsområdet i Göteborgs stad just nu. Närodlat gynnar både människan och miljön.

Bygglov i koloniområden

Vill du bygga nytt, bygga till eller förändra din byggnad på din kolonilott?

Trädfällning i koloniområden

Störs du av träd på eller vid din koloniträdgård, odlingslott eller annan mark du hyr av Göteborgs Stad? Då kan du ansöka om att fälla träden.