Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till dig som har en har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa bostaden. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ur bostaden. --- Under nuvarande omständigheter med Coronaviruset uppmanas sökande att om möjligt ta bilder på det ansökan gäller. Bifoga bilderna till ansökan. Syftet är att minska antalet hembesök.

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att den blir funktionell för dig. ----Under nuvarande omständigheter med Coronaviruset uppmanas sökande att om möjligt ta bilder på det ansökan gäller. Bifoga bilderna till ansökan. Syftet är att minska antalet hembesök.

Här hittar du information som hjälper dig när du söker bostadsanpassningsbidrag.

Här hittar du svar på frågor om bostadsanpassningsbidrag.

Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna och ska täcka hela kostnaden för bostadsanpassningen.

Har du tidigare fått bidrag för anpassning av din bostad och anpassningen behöver lagas eller underhållas kan du ansöka om reparationsbidrag.

Du som äger ett bostadshus kan söka återställningsbidrag för att ta bort anpassningar, som utförts i din fastighet, och bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Småhusägare kan inte få återställningsbidrag.

När du fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag. Läs igenom det och medföljande bilagor! Här finns information som är viktig att känna till. Har du frågor kontakta din handläggare.