Ansök om bidrag för reparation - bostadsanpassning

Här kan du ansöka om bidrag för kostnader för reparation, service eller besiktning av åtgärder som du tidigare fått genom bostadsanpassningsbidrag.

Innan du börjar

Innan du börjar bör du ha följande tillgängligt och redo:

  • Bank och kontonummer till dit du vill att bidraget ska utbetalas
  • Faktura för arbetet som är utfört

Formuläret har en tidsgräns på 60 minuter. Efter 60 minuter förloras informationen du fyllt i. Om du upplever att du inte kommer hinna fylla i formuläret innan tiden är slut kan du välja att spara som utkast. Loggar du ut och sedan in igen får du ytterligare 60 minuter för att fortsätta fylla i formuläret

Steg 1 av 3 Ej påbörjat

Personuppgifter

Steg 2 av 3 Ej påbörjat

Anpassningsåtgärder som du vill söka bidrag för

Steg 3 av 3 Ej påbörjat

Övriga upplysningar