Reparationsbidrag

Har du tidigare fått bidrag för anpassning av din bostad och anpassningen behöver lagas eller underhållas kan du ansöka om reparationsbidrag.

Information och regler

 Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) som gäller från 1 juli 2018 ( Läs mer här på riksdagens hemsida) kan du ha rätt till bidrag för reparation, service och besiktning.

Du kan få reparationsbidrag om anpassningen är en teknisk utrustning eller om den har utsatts för onormalt slitage på grund av din funktionsnedsättning. Du kan också få bidrag för service och besiktning av vissa typer av anpassningar, till exempel hissar. Du behöver inte skicka in ett intyg i samband med ansökan men kommunen kan, vid behov, begära in intyg. Det är arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som skriver ut intyg.

 Bidraget ska motsvara vad som är skälig kostnad för reparation, service eller besiktning. Det är kommunens som avgör bidragets storlek. Kommunen är aldrig beställare eller utförare.

Vem kan söka?

Du som tidigare har fått bidrag för en bostadsanpassning eller du som bor i en bostad med en bostadsanpassning du har behov av, kan ansöka om reparationsbidrag. Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av reparationsbidrag.

Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt, ni kan använda denna blankett:

Fullmakt för ombud

Via länkarna kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassningsbidrag och i viss mån även reparationsbidrag.

  Bidragets storlek

  Vanliga frågor och svar

Så här gör du

 1. Läs igenom information och regler

  Via länkarna under Information och regler kan du läsa vad som gäller för bostadsanpassningsbidrag och reparationsbidrag.
 2. Ha information om bank, clearingnummer och kontonummer redo

  För att ansöka med e-tjänst behöver du fylla i dessa uppgifter. Vill du inte lämna dessa uppgifter i detta skede hänvisar vi dig till att använda pappersblanketten.
 3. Kopia på faktura/offert

  För att få bidrag för utförd reparation, service eller besiktning behöver du i samband med ansökan skicka med en kopia på faktura.
  Om du önskar söka bidrag för reparation, service eller besiktning innan den är utförd bifogar du en offert till ansökan.

Ansök om reparationsbidrag

Ansök på webben

Du ansöker enklast här på sidan:

Ansök om reparationsbidrag

Då kan du direkt få en bekräftelse på att din ansökan har registrerats och följa ditt ärende under handläggningsprocessen via Mina ärenden. Du ska alltid använda din egen e-legitimation. Du som inte har möjlighet att ansöka på webben kan istället skicka in din ansökan per post. Personer med skyddade personuppgifter ska alltid skicka ansökan per post.

Ansök via blankett

Här hittar du blanketten som du kan skicka per post: Ansökan om reparationsbidrag

Komplettera din ansökan

Om du behöver komplettera din ansökan med faktura eller andra bilagor i efterhand ska dessa skickas till: 

Bostadsanpassningsenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Box 2554
403 17 Göteborg

eller per e-post till:  bostadsanpassning.fk@stadsbyggnad.goteborg.se

När du fått ditt beslut

Om du fått ja till hela summan för reparation eller service, och har fyllt dina bankuppgifter, kommer bidraget att betalas ut till ditt konto. Har du skickat in en offert är det först efter att du även lämnat in fakturan som du får ersättningen.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Det måste ske inom tre veckor från att du fått beslutet.  

Information om behandling av personuppgifter

I bifogad handling kan du läsa hur stadsbyggnadsförvaltningen behandlar dina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter vad gäller bostadsanpassningsbidrag