Innan du ansöker om bostadsanpassningsbidrag

Här hittar du information som hjälper dig när du söker bostadsanpassningsbidrag.

Kraven för bostadsanpassningsbidrag är hämtade ur lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) som gäller från 1 juli 2018 (Läs mer här på riksdagens hemsida>).

Vem kan söka?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidshus.

Vad kan man få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant som inte tas med vid en flytt.

Det gäller till exempel att:

 • ta bort trösklar
 • montera stödhandtag eller räcken
 • byta ut badkaret mot dusch
 • anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp
 • installera dörröppnare
 • förstärka fast belysning i kök och badrum

Du kan även få bidrag till anpassningsåtgärder som har samband med rehabilitering, funktionsträning och sjukvård i bostaden eller för reparation av redan utförd anpassning. Läs mer om bidrag för​ reparationer av anpassningar

Du kan inte få bidrag om problemet går att lösa med hjälpmedel, exempelvis med badbräda till ditt badkar.

Bidrag beviljas inte heller om de sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggtekniska brister. Normalt bostadsunderhåll kan exempelvis vara att byta packning i en kran eller byta ut trätrall på balkongen.

Intyg från sakkunnig 

Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg som styrker behovet av anpassning. En arbetsterapeut eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg. Vid mer omfattande åtgärder bör intygskrivaren lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag.

Ansöker du bara om att anpassa trösklar behöver du inte bifoga något intyg vid ansökningstillfället.

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

För att kunna beviljas bidrag kan du behöva godkännande för anpassningen:

 • Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa godkänna.
 • För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande.
 • Gäller anpassningen eget hus måste alla dess ägare ge sitt godkännande.
 • I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.

Du kan ordna med medgivandet på egen hand eller be kommunen om hjälp. 

Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt eller bostadsrätt

Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt

Om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet till bostadsrätten måste de godkänna att du anpassar bostaden:

Nyttjanderättshavarens medgivande

Bor du hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Gårdstensbostäder, eller Stena Fastigheter Göteborg AB finns ett generellt medgivande för följande åtgärder:

 • anpassning av trösklar
 • uppsättning av stödhandtag
 • installation av spisvakt
 • installation av förstärkt belysning
 • installation av dörrautomatik på lägenhetsdörr, entrédörr, hissdörr och dörr till allmänt utrymme.
 • IR- eller radiosändare till dörrautomatik

Du behöver därför inte bifoga ett medgivande för dessa åtgärder.

Offert eller kostnadsberäkning

Till din ansökan om bidrag behöver du bifoga en offert eller kostnadsberäkning för anpassningsåtgärderna du söker bidrag för. Handläggningen kan gå snabbare om du ordnar beräkningen på egen hand. Tänk på att entreprenören du frågar måste ha F-skattsedel. Men det går bra att be kommunen om hjälp med att ta in en offert.  Oavsett om du bifogar handlingarna eller inte är det alltid du som är beställare gentemot entreprenören.

I ärenden med omfattande åtgärder kan handläggaren kräva in en kostnadsberäkning från dig.

Ibland krävs det bygglov för anpassningen. Bygglov söker du hos stadsbyggnadskontoret.

Kan man få bidrag om man flyttar?

Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Det kan handla om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Kan man söka bidrag i efterhand?

Om du redan har utfört anpassningen kan du söka om bidrag i efterhand. Du behöver då bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig då den gjordes. Du behöver även med faktura eller kvitto visa vilka kostnader du haft för anpassningen. I vissa fall kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes. Om handläggaren inte kan utreda om anpassningen var nödvändig kan det innebära att bidrag inte beviljas.