Återställningsbidrag

Du som äger ett bostadshus kan söka återställningsbidrag för att ta bort anpassningar, som utförts i din fastighet, och bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Småhusägare kan inte få återställningsbidrag.

Återställningsbidrag till fastighetsägare

Du som är fastighetsägare kan söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) för att återställa anpassningar som utförts i din fastighet. Läs mer här på riksdagens hemsida.


Bidrag kan beviljas för att återställa åtgärder som har utförts i eller i anslutning till en hyresrätt eller en bostadsrätt. För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende. Är lägenheten en hyresrätt, och bidrag för återställning söks, så ska den även anvisas till kommunen. Småhusägare kan inte få återställningsbidrag. Du kan läsa mer om återställningsbidrag i Boendeportalen.

Lägenheter, där omfattande anpassningar gjorts med hjälp av bostadsanpassningsbidrag, kan återanvändas av fastighetskontoret. Dessa lägenheter anvisas till enskilda och familjer som är i behov av en anpassad bostad. Läs mer om fastighetskontorets förtursverksamhet och återanvändning av bostadsanpassade lägenheter i Boendeportalen.

Filer och dokument