Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att den blir funktionell för dig. ----Under nuvarande omständigheter med Coronaviruset uppmanas sökande att om möjligt ta bilder på det ansökan gäller. Bifoga bilderna till ansökan. Syftet är att minska antalet hembesök.

För bidraget kan du anpassa bostaden så att din vardag blir enklare. Du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ur bostaden. Med bidraget kan du anpassa och komplet­tera din bostads fasta funktioner, det vill säga sådant som inte vanligtvis tas med vid flytt.

Information och regler

 En ny lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) gäller från 1 juli 2018 (Läs mer här på riksdagens hemsida). Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen.
Kommunen beslutar om storleken på bidraget som ska motsvara vad de ansökta åtgärderna skäligen kostar. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Vem kan söka?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag.
Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av bidrag.     

Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt, ni kan använda denna blankett:

Fullmakt för ombud

Via länkarna kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassningsbidrag:

Innan du ansöker

Bidragets storlek

När du fått ditt beslut

Vanliga frågor och svar

Så här gör du

 1. Läs igenom information och regler
  Via länkarna kan du läsa om reglerna för bostadsanpassningsbidraget.

 2. Kontakta din vårdgivare eller vårdcentral
  En arbetsterapeut eller annan sakkunnig måste intyga att anpassningen är nödvändig för dig. Om din ansökan bara gäller trösklar behöver du inte skicka med ett intyg vid ansökningstillfället. Läs mer om intyg från sakkunnig här.

 3. Hyreskontrakt eller köpeavtal
  Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du bifoga kopia på ditt hyreskontrakt eller köpeavtal.

 4.  Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavaren
  Du kan behöva godkännande för anpassningen:

  •    Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa godkänna.
  •    För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande.
  •    Gäller anpassningen eget hus måste alla dess ägare ge sitt godkännande.
  •    I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.
   Läs mer om medgivanden här.

 5. Kostnadsberäkning eller offert
  Du behöver skicka med en kostnadsberäkning eller offert för anpassningsåtgärderna. Om du inte kan ordna beräkningen på egen hand går det bra att be kommunen om hjälp.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Ansök på webben

Du ansöker enklast här på sidan.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Då kan du direkt få en bekräftelse på att din ansökan har registrerats och följa ditt ärende under handläggningsprocessen via Mina ärenden. Du ska alltid använda din egen e-legitimation. Du som inte kan ansöka på webben kan istället skicka in din ansökan per post. Personer med skyddade personuppgifter ska alltid skicka ansökan per post. Även du som hyr din bostad i andra hand ska skicka ansökan per post.

Ansök via blankett

Här hittar du blanketten som du kan skicka per post: 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag med anvisningar (rev. 210526)

Här hittar du övriga blanketter du kan behöva om du väljer att söka via blankett (under Bygga och bo)

Komplettera din ansökan

Om du ska komplettera din ansökan med intyg eller andra bilagor i efterhand skicka dem till: Göteborgs Stad Fastighetskontoret, Bostadsanpassningsenheten, Box 2258, 403 14 Göteborg eller per
e-post:  bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se

Information om behandling av personuppgifter

I bifogad handling kan du läsa hur fastighetskontoret behandlar dina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter vad gäller bostadsanpassningsbidrag

Tietoa suomeksi/Information på finska

Asunnon sopeuttaminen