Bostäder och lokaler

Göteborgs kommun har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i staden och arbetar för att alla ska leva gott i Göteborg. Om du har ett funktionshinder så kan du få bidrag till att anpassa din bostad. Du kanske vill hyra en odlingslott eller köpa en kolonistuga och hyra tomten. Detta är sådant som staden hjälper till med.

Du som studerar på högskola eller universitet har möjlighet att söka en studentlägenhet. Det finns olika alternativ för att hitta en studentbostad.

Boplats Göteborg fungerar som en marknadsplats för bostäder i Göteborgsregionen. Här hittar du utbudet av lediga lägenheter från många olika hyresvärdar, samlade på ett och samma ställe. I Boplats uppdrag ingår även att informera om bostadsmarknaden i Göteborg.

Här annonseras de objekt som Göteborgs Stad genom fastighetskontoret har till försäljning.

Behöver du arrendera  (hyra) mark? Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och bollplaner. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift. Kontakta fastighetskontoret om du behöver arrendera mark av Göteborgs Stad (kommunen).

Kommunen har, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjnings-ansvar, det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. I Göteborgs Stad har fastighetsnämnden detta uppdrag.

Vill du påverka ditt eget boende och undrar hur man som boende kan engagerar sig mer i byggprocessen? Byggemenskap eller gemenskapsboende kan vara svaret.

Business Region Göteborg erbjuder kostnadsfria och skräddarsydda lösningar för företag som vill etablera sig eller expandera i Göteborgsregionen. Vi hjälper till med allt från företagsetablering och expansion till omflyttning och rekrytering.

Under företagare hittar du information om markanvisningar samt hur du ansöker.

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du hitta information om stöden och vart du vänder dig. Du kan också läsa om vad Göteborgs Stad gör för dig som lever i hemlöshet.