Bostäder och lokaler

Boplats Göteborg fungerar som en marknadsplats för bostäder i Göteborgsregionen. Här hittar du utbudet av lediga lägenheter från många olika hyresvärdar, samlade på ett och samma ställe. I Boplats uppdrag ingår även att informera om bostadsmarknaden i Göteborg.

Du som studerar på högskola eller universitet har möjlighet att söka en studentlägenhet. Det finns olika alternativ för att hitta en studentbostad.

Under Äldreomsorg hittar du information om seniorboende.

Behöver du arrendera  (hyra) mark? Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och bollplaner. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift. Kontakta fastighetskontoret om du behöver arrendera mark av Göteborgs Stad (kommunen).

Varje helår och kvartal publicerar fastighetskontoret statistik om bostadsbyggandet i Göteborg. Under 2015 antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg. Här kan du ta del av rapporterna.

Behovet av lokaler och gröna ytor är stort för barn och elever. Ofta behöver staden anpassa lokaler och utemiljöer efter barnens åldrar, pedagogik och arbetsmiljö. Och för att klara stadens energikrav. Samtidigt ska vi bygga likvärdigt och ändamålsenligt. Staden följer därför ramprogram när den bygger nytt eller gör ombyggnader i befintliga skolor och förskolor.

Vill du påverka ditt eget boende och undrar hur man som boende kan engagerar sig mer i byggprocessen? Byggemenskap eller gemenskapsboende kan vara svaret.

Business Region Göteborg erbjuder kostnadsfria och skräddarsydda lösningar för företag som vill etablera sig eller expandera i Göteborgsregionen. Vi hjälper till med allt från företagsetablering och expansion till omflyttning och rekrytering.