Bostäder och lokaler

Göteborgs kommun har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i staden och arbetar för att alla ska leva gott i Göteborg. Ett par exempel: Om du har ett funktionshinder så kan du få bidrag till att anpassa din bostad. Om någon vill hyra en odlingslott eller köpa en kolonistuga och hyra tomten. Detta är sådant som staden hjälper till med.

Studentbostäder

Du som studerar på högskola eller universitet har möjlighet att söka en studentlägenhet. Det finns olika alternativ för att hitta en studentbostad.

Seniorboende

Seniorboende är ett bekvämt boende för vuxna som består av vanliga lägenheter där man måste ha en viss ålder för att kunna hyra eller köpa. Du hittar information hos Boplats Göteborg.

Söka bostad

Det är bostadsbrist i Göteborg. Därför behöver du börja söka bostad i god tid. Det är bra att söka brett och ställa sig i flera bostadsköer, både inom och utanför Göteborg.

Tomter, hus och lokaler till försäljning

Här annonseras de objekt som Göteborgs Stad genom fastighetskontoret har till försäljning.

Arrende (uthyrning av mark)

Behöver du arrendera (hyra) mark? Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och bollplaner. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift.

Bostadsförsörjning i Göteborg

Kommunen har, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. I Göteborgs Stad har fastighetsnämnden detta uppdrag.

Byggemenskap - bogemenskap

Vill du påverka ditt eget boende och undrar hur man som boende kan engagera sig mer i byggprocessen? Byggemenskap eller bogemenskap kan vara svaret.

Markanvisning och markreservation

Under företagare hittar du information om markanvisningar samt hur du ansöker.

Stöd till hemlösa

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du hitta information om stöden och vart du vänder dig. Du kan också läsa om vad Göteborgs Stad gör för dig som lever i hemlöshet.