Ventilation

Luften inomhus måste kontinuerligt bytas ut mot renare luft. Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner. Det kan också medföra att radonhalten blir högre. Risken för att du ska få fukt- och mögelskador ökar också om ventilationen fungerar dåligt.

Vem har ansvaret?

Om det blir fel på ventilationen ska det åtgärdas av fastighetsägaren. Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationskanalerna blir rensade. Regelbunden kontroll av ventilationen ska göras enligt lag, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Stadsbyggnadskontoret har tillsyn över OVK.

Om du bor i en bostads- eller hyresrätt ska du i första hand vända dig till styrelsen eller fastighetsägaren om du misstänker att ventilationen är dålig. Om du då inte får den hjälp du kan förvänta dig kan du höra av dig till miljöförvaltningen.

Som boende måste du också ta ditt ansvar för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt, till exempel genom att se till att alla ventiler är öppna och rengjorda.

Hur kan din ventilation förbättras?

Det fastnar mycket smuts i ventiler, särskilt i kök och badrum. Du måste se till att alla ventiler är öppna så mycket som möjligt och att de rengörs regelbundet så att ventilationen fungerar på bästa sätt.

 Faktablad från miljöförvaltningen - Frisk luft hemma

Faktablad från miljöförvaltningen - Inomhusmiljön i din lägenhet

Bor du i ett hus med självdrag?

Kom ihåg att om du bor i ett hus med självdrag fungerar ventilationen oftast bara tillfredsställande oktober till april. Det beror på att det inte finns fläktar som drar luften genom huset. Ventilationen bygger istället på att det är varmare i din lägenhet än utomhus. Luften rör sig ut genom kök och badrum när skillnaden mellan temperatur inomhus och utomhus är tillräckligt stor.

Temperaturskillnaden inomhus och utomhus måste vara minst 10 grader för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. Du kan ofta själv se om du bor i ett hus med självdrag genom att undersöka om dina frånluftsdon i kök eller badrum är fyrkantiga. Om du har självdrag och upplever att ventilationen blir sämre sommartid är det inget konstigt och beror på hur ventilationen är utformad.  Du får istället använda fönster till att vädra din lägenhet under årets varma månader.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Har du problem med ventilationen kan miljöförvaltningen utreda problemet och ställa krav på din fastighetsägare om det är nödvändigt. Har du problem med ventilationen kan du anmäla detta till miljöförvaltningen direkt på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön.