Magnetfält

Magnetfält är en del av vår vardag och finns hela tiden runt om oss. De uppstår kring elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater och trådlösa telefoner. Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är också exempel på elektromagnetiska fält.

Är det farligt?

Är du orolig för hur elektromagnetisk strålning från till exempel kraftledningar och mobiltelefonmaster påverkar din hälsa? De allra flesta av de studier som gjorts hittills har inte kunnat visa på någon ökad hälsorisk. Kunskapen är dock otillräcklig och fler studier behöver göras. Läs mer om elektromagnetisk strålning hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vad du själv kan göra

När det finns enkla och billiga sätt att minska din belastning av strålning kan det vara klokt att göra det även om den vetenskapliga misstanken om hälsoeffekter är svag eller osäker. Använder du till exempel handsfreeutrustning till din mobiltelefon utsätts ditt huvud för mindre elektromagnetisk strålning.

Situationen i Göteborg

Chalmers gjorde i samarbete med miljöförvaltningen mätningar av elektriska och magnetiska fält från bland annat mobiltelefoner och basstationer i samband med EM i friidrott 2006. Undersökningen visade att strålningen ökade i stora folksamlingar, men att nivåerna ändå låg tusen gånger lägre en de gränsvärden som är föreslagna.

Byggnadsnämnden i Göteborg har beslutat om vissa råd och riktlinjer för utbyggnad av mobiltelenätet i Göteborg. Det handlar bland annat om placeringen av antenner på tak och fasader för att dels inte störa stadsmiljöns utseende, dels ta hänsyn till den osäkerhet och ibland oro som många människor känner.