Magnetfält

Magnetfält är en del av vår vardag och finns hela tiden runt om oss. De uppstår kring elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater och trådlösa telefoner. Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är också exempel på elektromagnetiska fält.

Göteborgs Stad följer Strålskyddsmyndigheten

I Sverige är det Strålskyddsmyndigheten som ansvarar för att följa kunskapsläget och meddela råd och anvisningar kring exponering för elektromagnetiska fält.

När miljöförvaltningen bedömer om exponering för elektromagnetisk strålning medför någon risk för människors hälsa, görs det utifrån Strålskyddsmyndighetens information. En kommunal myndighet får inte utfärda egna riktvärden.

Miljöförvaltningen utför inga egna mätningar av fältstyrka.

Läs mer om elektromagnetisk strålning hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Råd och riktlinjer för utbyggnad

Det krävs inte något tillstånd från kommunen för att sätta upp antenner för trådlös telekommunikation, men det kan krävas bygglov för master.