Fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det kan handla om fel som uppstått när huset byggdes eller som uppkommit i efterhand, exempelvis genom sprickor i fasaden eller läckage i rörgenomföringar, men det kan även bero på bristande ventilation.

Tecken på problem med fukt och mögel

Ofta upptäcker du inte fuktproblemen förrän det börjar lukta illa i byggnaden. Den dåliga lukten kan bero på att mögel eller bakterier har växt till på olika material i huset. Det är viktigt att du känner till att alla mögelsvampar inte avger den ”klassiska mögellukten”. Om du upptäcker något av följande problem i din bostad bör du göra något åt det:

 • Synliga vattenskador på golv, väggar och tak, till exempel bubblor i mattor och mögelfläckar eller färgförändringar.
 • Om det finns insekter som normalt tycker om fukt i torra utrymmen till exempel hoppstjärtar och silverfiskar.
 • Kondens på insidan av fönstren.
 • Lukt.

Orsaker till problem med fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det handlar ibland om fel som uppstått vid projekteringen av eller när huset byggdes. Genom åren har vi också ändrat våra vanor, till exempel när det gäller dusch och tvätt. Ventilationen i många av våra bostäder är inte anpassad efter detta och klarar därför inte av att ta hand om all den fukt som vi producerar.

Fukt i en byggnad kan komma från flera olika håll:

 • Byggfukt (fukt i betong, blött byggnadsmaterial)
 • Regn och snö som läcker in genom tak och väggar.
 • Markfukt (dålig dränering, dåliga fuktspärrar)
 • Fukt från aktiviteter inomhus (dusch, tvätt, städning, matlagning, luftfuktare)
 • Vattenskador (läckande installationer, översvämningar med mera)

Luftfuktigheten inomhus beror bland annat på hur mycket fukt vi producerar och vilken luftomsättning (hur ofta luften byts ut) det är i bostaden. Om det är hög luftfuktighet inomhus beror det många gånger på att ventilationen är bristfällig, framför allt om det händer vintertid.

Alltför höga fuktnivåer kan leda till fuktskador i byggnadskonstruktion och material. Det kan i sin tur leda till mögel- eller bakterietillväxt och i värsta fall rötsvampar som angriper och förstör trä. Fukt kan också göra att olika kemiska ämnen avges till luften från byggnadsmaterial. 

Vad kan du själv göra?

Du kan förebygga fukt- och mögelskador genom att göra följande:

 • Använd ett duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter du har duschat och badat.
 • Rengör badrummets golvbrunnar, under badkaret samt runt lister på badkaret eller duschen.
 • Gör en enklare ventilationskontroll genom att se efter om den klarar av att suga tag i ett vanligt papper. Om du inte har en ventil i badrummet ska det istället finnas en spalt som är ungefär lika bred som ett lillfinger under eller över dörren till badrummet. Den är till för luftväxling så att ventilationen fungerar.
 • Kontakta alltid din fastighetsägare innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.
 • Ventilationssystemet har inte alltid kapacitet att ventilera ut all fukt från ett badrum som används av flera personer. Den kvarvarande fukten kan medföra tillväxt av mögel. Detta kan tvättas bort veckovis med en tvättsvamp och rengöringsmedel. Kakelfogar går oftast inte att få helt rena men den lilla kvarvarande mängden mögel utgör ingen hälsorisk.

Inomhusmiljön i din lägenhet - fastighetsägarens skyldigheter och ditt ansvar

Frisk luft hemma

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Har du problem med fukt och mögel kan miljöförvaltningen utreda problemet och ställa krav på din fastighetsägare om det är nödvändigt. Du kan anmäla ditt klagomål till miljöförvaltningen direkt på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön.