Elda trädgårdsavfall och ris

Undvik att elda ditt trädgårdsavfall. I Göteborg är det tätt mellan husen och risken är därför stor att dina grannar får besvär av rök om du eldar trädgårdsavfallet. Det bästa är att du tar hand om trädgårdsavfallet på annat sätt. Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

Regler för eldning

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.

Grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms inte heller som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus. Det ska istället lämnas som träavfall på återvinningscentralerna.

Ska du ändå elda trädgårdens torra kvistar får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. I så fall måste du omedelbart släcka elden. Dessutom gäller följande:

  • Inom detaljplanelagt område måste avståndet till närmaste bostadshus eller annan byggnad där människor vistas stadigvarande, vara minst 200 meter. De flesta av Göteborgs tätbebyggda områden är detaljplanelagda. Om du är osäker på vad som gäller där du bor kan du kontakta stadsbyggnadskontorets arkiv.
  • Utanför detaljplanelagt område får du elda trädgårdsavfall under april och oktober oavsett avstånd till närmaste hus, så länge det inte stör omgivningen. Övrig tid ska avståndet till närmste bostadshus, eller annan byggnad där människor vistas stadigvarande, vara minst 200 meter.
  • Kom också ihåg att alltid kontrollera att det inte råder allmänt eldningsförbud i kommunen genom att ringa Räddningstjänsten Storgöteborgs telefonsvarare 031-335 29 80. Läs mer om att elda ute på Räddningstjänstens webbplats.
Du kan även läsa om eldning av trädgårdsavfall i vårt faktablad

Kompostera eller lämna till återvinningscentralen

Du kan kompostera ditt trädgårdsavfall i exempelvis en låda med trä- eller metallväggar. Om du finfördelar trädgårdsavfallet med en kompostkvarn, och rör om då och då, går komposteringsprocessen snabbare. Vattna också om komposten verkar torr. Läs mer om att kompostera själv.

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler där avfallet sedan antingen flisas och blir bränsle eller komposteras och blir jordförbättringsmedel.

Kommunen kan även hämta ditt trädgårdsavfall i en container mot en avgift. Kontakta förvaltningen kretslopp och vattens kundservice om du vill beställa en container.