Ansök om trädfällning

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunal park-, natur- och trafikmark, behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Det är stadsmiljöförvaltningen som beslutar om önskemål om trädfällning blir beviljade.

Kommunen tar inte gärna ner friska, hela träd. Varje enskilt fall bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Information och regler

Du betalar fällningen av trädet

Det är du som ansöker om att fälla träd på kommunens mark som betalar för att fälla och forsla bort de träd som tas ner.

Gäller bara parker, naturområden och trafikmark

Observera att blanketten bara gäller för träd som står på kommunal mark, som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen, det vill säga i kommunala parker, naturområden eller på trafikmark.

Står träden på någon annan plats, som bredvid ett hus eller annan fastighet ska du vända dig till fastighetsägaren.

Så här gör du

För att ansöka om trädfällning fyller du i och undertecknar blanketten. Berörda grannar måste också ge sitt godkännande. Skicka in blanketten till stadsmiljöförvaltningen.

Ansök om trädfällning

Anmäl farliga träd 

Riskerar ett träd att falla så att någon eller något kan komma till skada? Då ska du anmäla farligt träd.