Tidningsinsamling

Tidningar och trycksaker lämnar du på närmaste återvinningsstation eller i insamlingen i din fastighet. Här får du reda på vad du kan och inte kan slänga i tidningsåtervinningen.

Det produceras enorma mängder tidningar och trycksaker. Ett sätt att bidra till minskad energiåtgång och att färre träd avverkas är att lämna dina gamla dagstidningar, trycksaker och kontorspapper till återvinning.

Tidningar och trycksaker lämnar du på närmaste återvinningsstation eller i insamlingen i din fastighet. En tidning kan återvinnas upp till sju gånger innan fibrerna i pappret är utslitna. 

I tidningsinsamlingen kan du lägga:

 • Dagstidningar
 • Veckotidningar
 • Broschyrer
 • Reklamblad
 • Kataloger
 • Kontorspapper
 • Pocketböcker - om ingen annan vill läsa dem!

Du kan inte lägga detta i tidningsinsamlingen:

 • Post-it-lappar
 • Fönsterkuvert
 • Gummerade kuvert
 • Plastat papper
 • Plastpåsar
 • Bärkassar i papper (papp/wellpapp)
 • Inbundna böcker

Allt detta utom bärkassarna slänger du i dina vanliga sopor. Bärkassen lägger du i behållaren för pappersförpackningar.

Här kan du se hur du sorterar allt ditt avfall.

De insamlade tidningarna transporteras till ett pappersbruk där de mals ner och ingår i ny pappersmassa. Av den tillverkas tidningspapper, toalett- och hushållspapper. När man tillverkar nytt papper av returpapper går det åt mindre mängd energi jämfört med när man gör nytt papper av enbart råvaran trä.