Sorteringsguiden

Farligt avfall kemikalie

En produkt räknas som farligt avfall om den innehåller någonting som är farligt för hälsan eller miljön. Farliga kemikalier är märkta med en symbol som visar om de exempelvis är giftiga, hälsoskadliga, frätande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva. Alla farliga produkter ska förvaras på ett säkert sätt och hållas åtskilda från varandra. Om det är möjligt, försök att välja en miljömärkt produkt istället.

Om det farliga avfallet kommer ut i vattnet kan det skada vattenlevande djur och växter. Om det läggs i soppåsen kan giftiga ämnen hamna i förbränningsaskan från Sävenäs och läcka ut i naturen.

Förvara helst det farliga avfallet i originalförpackning, så att den som sorterar vet vad förpackningen innehåller. Om du hällt över i en annan förpackning så skriv på vad den innehåller!

Exempel

· eter
· fosfor
· permanentvätska (innehåller väteperoxid)
· silverputs

Vad händer sedan?

Kemikalierna förbränns eller oskadliggörs genom andra behandlingar till ämnen som inte är miljöfarliga. Eventuella metallförpackningar återvinns.

Visa alla avfall av typen Farligt avfall kemikalie

Här lämnar du avfall

Här kan du läsa mer om var du kan lämna det avfall du har sorterat.

Kontakta Kretslopp och vatten

Har du synpunkter eller frågor om sopsortering så kan du kontakta Kretslopp och vatten

Telefon
031-368 27 00
Telefontider
Helgfri måndag–tisdag och torsdag–fredag 7–16, onsdag 9–16. Du som är privatkund hos Kretslopp och vatten kan också se information om ditt abonnemang och göra vissa ärenden själv på https://goteborg.se/minasidor